Dima Zagorski
Dima Zagorski
Freelancer - 3D artist
Haifa, Israel